Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego dla firm

Dostawa oprogramowania dla firm

Opieka nad systemami informatycznymi firm

Projekty i budowa lokalnych sieci komputerowych